სოციალური პრობლემები - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

მაისი 2020

კითხვა-პასუხი

სოციალური პრობლემები

რუბრიკას უძღვება "ოჯახის მკურნალის" იურიდიული კონსულტანტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში, იურისტი და ჟურნალისტიირინე ღლონტი.- 2007 წლის 20 მაისს, მეტროთი მგზავრობისას, ჩანთიდან ამომაცალეს შრომის წიგნაკი და საფულე. ფულზე არ ვდარდობ, მაგრამ შრომის წიგნაკში მთელი ჩემი 41-წლიანი შრომითი საქმიანობა იყო აღნიშნული. როგორ მოვიქცე, რომ შრომის წიგნაკი აღვადგინო ან შრომის სტაჟი სხვა გზით დავადასტურო?- შრომის წიგნაკის დაკარგვის შემთხვევაში, დაინტერესებულმა პირმა განცხადებით უნდა მიმართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიონულ განყოფილებას, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. თუ აღნიშნული ორგანო დაადასტურებს წიგნაკის დაკარგვის ფაქტს, მათ მიერ გაცემული საბუთის საფუძველზე ორგანიზაცია, რომელშიც ბოლოს მუშაობდით, გასცემს შრომის წიგნაკის დუბლიკატს, რომელსაც იგივე ძალა აქვს, რაც დედანს. თუ აღნიშნული ვერ მოხერხდება, შეგიძლიათ შრომის სტაჟი აღიდგინოთ საარქივო მონაცემების საფუძველზე გაცემული ოფიციალური ცნობებით.
რუბრიკას უძღვება "ოჯახის მკურნალის" იურიდიული კონსულტანტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში, იურისტი და ჟურნალისტი ირინე ღლონტი.- პენსიაზე დანამატის დარიცხვის საკითხის გადაწყვეტის დროს აღმოჩნდა, რომ დაწესებულებას, სადაც ვმუშაობდი 15 წლის წინ, ჩემთვის პენსიის დასანიშნად მოუცია არასწორი ცნობების შემცველი დოკუმენტი, პასუხისმგებლობას კი მე მაკისრებენ. რამდენად სწორია აღნიშნული გადაწყვეტილება?- კანონის თანახმად, შრომის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტების გამცემი ორგანოები პასუხს აგებენ მათ მიერ გაცემული და დადასტურებული დოკუმენტების სისწორეზე საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მაგრამ ეს როდი ნიშნავს იმას, რომ დოკუმენტების წარმდგენი პირიც არ აგებდეს პასუხს აღნიშნული საბუთებით პენსიის დასანიშნად ან დანამატის დასარიცხად წარდგენისათვის.
რუბრიკას უძღვება "ოჯახის მკურნალის" იურიდიული კონსულტანტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში, იურისტი და ჟურნალისტი ირინე ღლონტი.- ჩვენი სახლი მრავალსართულიანია, თითქმის ყველა მობინადრეს ბინა დარეგისტრირებული აქვს საჯარო რეესტრში. ამჟამად ყველა მეზობელი შეშფოთებულია იმით, რომ თურმე, ხელახლა უნდა მოხდეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ბინების რეგისტრაცია, თორემ შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეგვექმნას. რამდენად სწორია აღნიშნული ინფორმაცია?- აღნიშნული ინფორმაცია მოკლებულია კანონიერ საფუძველს. თუ უძრავი ქონება უკვე არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, მისი ხელახალი რეგისტრაცია საჭირო არ არის.
გთხოვთ, განგვიმარტოთ, მოქმედი კანონის შესაბამისად, ნებადართულია თუ არა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფინანსების შედეგად მიღებული შემოსავლების ხელმძღვანელის შეხედულები-სამებრ გამოყენება ნებისმიერი სხვა მიზნით?ლარისა მჭედლიძეარა, არ შეიძლება. კანონით განსაზღვრული სახსრები და შემოსავლები მთლიანად უნდა მოხმარდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებას, მისი გამოყენება რაიმე სხვა მიზნით კანონით დაუშვებელია. ვარ 89 წლის, ომის ინვალიდი ეკონომიურად უკიდურესად მიჭირს, განსაკუთრებით გვიჭირს კომუნა-ლური გადასახადების გადახდა. რატომ მოგვისპეს შეღავათები, გაუმჯობესების ნაცვლად, გაგვიუარესეს მდგომარეობა. მოვესწრები კუთვნილი შეღავათების აღდგენას?ეკატერინე გიორგაძეთქვენ, როგორც ომის ინვალიდს, კომუნალური გადასახადების დასაფარავად, პენსიის გარდა, ყოველ-თვიურად 44 ლარი უნდა გეძლეოდეთ. ყველა სახის კომუნალური გადასახადების გადახდისგან თქვენი ოჯახის მთლიანად გათავისუფლებისთვის, მოქმედი კანონმდებლობით, არ არსებობს საფუძველი. ვარ 45 წლის, ორი წელი ავღანეთის ომში ვიბრძოდი, საიდანაც ავადმყოფი დავბრუნდი, მაგრამ პენსიის დანიშ-ვნაზე არც მიფიქრია. ორი შვილი მყავს. ეკონომიურად ძალიან გაგვიჭირდა. სამსახურიდან უბოდიშოდ გამომაგდეს. გთხოვთ, განმიმარტოთ, როგორ დავინიშნო პენსია (საავადმყოფოს საბუთები, რითაც ავღანეთის ომიდან დავბრუნდი, ხელზე მაქვს)?გიორგი ნადარეიშვილიავღანეთში მიღებული დაავადებების დამადასტურებელი საბუთებით, გირჩევთ, დაუყოვნებლივ მიმართოთ პოლიკლინიკას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სადაც საფუძვლიანად  გამოიკვლევენ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. კვალიფიციური სამედიცინო კომისიის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის სათანადოდ გამოხატული სტატუსის დადგენის შემთხვევაში, ინვალიდობის პენსია დაგენიშნებათ სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს რაიონული სამსახურის მიერ. 2007 წლის 20 ოქტომბერს სამედიცინო კომისიამ განმისაზღვრა მნიშვნელოვნად გამოხატული შრომის უნარის შეზღუდვის სტატუსი და დამენიშნა 38 ლარი პენსია. ვარ მარტოხელა. გთხოვთ მაცნობოთ, რა შემთხვევაში შეიძლება დამენიშნოს, როგორც მომუშავეს და ინვალიდს, ყოველთვიური დახმარება თვეში 30 ლარის ოდენობით?აბელ ვაშალომიძეიმისათვის, რომ 30 ლარის ოდენობით ყოველთვიური დახმარება მიიღოთ, საჭიროა დარეგისტრირდეთ მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მოიპოვოთ შესაბამისი სარეიტინგო ქულა. გირჩევთ, აღნიშნულ საკითხზე დაუყოვნებლივ მიმართოთ სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს რაიონულ სამსახურს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. აქვე გაცნობებთ, რომ 2007 წლის 1 დეკემბრიდან პენსია 55 ლარის ოდენობით უნდა გეძლეოდეთ. მყავს 3 წლის შვილი, რომელსაც მარტოდმარტო ვზრდი, ვინაიდან მამამ მას მხოლოდ გვარი მისცა და შემდგომ საერთოდ არ კითხულობს. ჩავითვლები მარტოხელა დედად?ნინო მერკვილაძეშეკითხვაში აღნიშნული პირობების მიხედვით, მარტოხელა დედად არ ჩაითვლებით, ვინაიდან რაკი თქვენი შვილი მამას უცვნია საკუთარ შვილად და მიუცია გვარი, იგი სარგებლობს ყველა იმ უფლებით, როგორც რეგისტრირებული ქორწინების შედეგად დაბადებული ბავშვი. გირჩევთ, ბავშვის სარჩენად მამისთვის ალიმენტის დაკისრების თაობაზე მიმართოთ სასამართლოს. გარდამეცვალა მეუღლე, რომელიც ომის ინვალიდი იყო; მე, როგორც ომის მონაწილეებთან გათანაბ-რებული პირი, ვიღებ პენსიას თვეში 45 ლარის ოდენობით. მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს მივმართე სოცუზრუნველყოფას მეუღლის გარდაცვალების გამო პენსიის დანიშვნის თაობაზე, რადგან მისი პენსია ორჯერ აჭარბებდა ჩემსას. ხომ გადმოვა ჩემზე ის პენსია, რასაც ჩემი აწ გარდაცვლილი მეუღლე იღებდა?მერცია გაბისონიაპენსია იმ ოდენობით, რასაც თქვენი მეუღლე იღებდა, კანონის თანახმად, თქვენ არ შეიძლება დაგენიშნოთ. ამიტომ პენსიის სახეობის შეცვლას არ გირჩევთ, ვინაიდან იგი ისევ 45 ლარის ოდენობით მოგეცემათ. შეღავათებით კი, როგორც ომის მონაწილესთან გათანაბრებული, ისედაც სარგებლობთ. 
ნაჩვენებია მე-12 გვერ 13 - დან
დიეტოლოგია
თაფლი სრულფასოვანი სუპერპროდუქტია. ის გულის დაავადებებისა და კიბოს საპროფილაქტიკო საშუალებაა.
დიეტებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ოქროს შუალედის დაცვა. ყველა უკიდურეს ზომას - ცილოვან, ცხიმოვან ან რთულ ნახშირწყლოვან (ფაფები, მაკარონი) დიეტებს
იოდის დეფიციტი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ძალიან სახიფათოა. იოდის დონის დაქვეითების აღმოსაფხვრელად ექსპერტები
თუ თქვენ დღის მანძილზე არ გაქვთ დრო ვარჯიშისთვის, მაშინ ძილის წინ ვარჯიშები დაგეხმარებათ
ექიმები დიდი ხანია ელიან იმ დროს, როდესაც ცხოვრების ჯანსაღი წესი უბრალო მოდად კი არ ჩაითვლება,
სიმსუქნე თითქმის ორჯერ ზრდის მძიმე ფორმის კარიესის განვითარების ალბათობას. ტკბილი და მაღალი მჟავიანობის სასმელები კი ჭარბწონიანი
ზაფხულის უხერხულ პრობლემათაგან ერთ-ერთი უმთავრესი ჭარბი ოფლიანობაა.
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად