საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
Top 600 X 90/320X130 3.5 სურათი სურათი სურათი
C1 180 X 240/320X240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B1 740 X 90/320X240 3.0 სურათი სურათი სურათი
B2 740 X 90/320X240 2.0 სურათი სურათი სურათი
A1 226 X 290/320X240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B3 740 X 90/320X240 2.0 სურათი სურათი სურათი
A2 226 X 290/320X240 1.0 სურათი სურათი სურათი
საიტის წინმსწრები (მობილურში) 341 X 652 4.1 სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური Rich Media
მთავარი 1010 x 112 / 300 x 900
5.5 11
რუბრიკები 1010 x 112 / 300 x 900
5.5 11
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი სურათი

ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 1.81ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
8 წამი 2.1ლ
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 400 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 300 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07