საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
Top 600 X 90/320X130 3.5 სურათი სურათი სურათი
C1 180 X 240/320X240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B1 740 X 90/320X240 3.0 სურათი სურათი სურათი
B2 740 X 90/320X240 2.0 სურათი სურათი სურათი
A1 226 X 290/320X240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B3 740 X 90/320X240 2.0 სურათი სურათი სურათი
A2 226 X 290/320X240 1.0 სურათი სურათი სურათი
საიტის წინმსწრები (მობილურში) 341 X 652 4.1 სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური Rich Media
მთავარი
5.5 11
რუბრიკები
5.5 11
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი სურათი

ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 1.81ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
8 წამი 2.1ლ
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა
თვეში 400 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 300 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07