ქეთევან ინასარიძე - მკურნალი.გე

ქეთევან ინასარიძე

სახელი გვარი:

ქეთევან ინასარიძე

სპეციალობა : ფსიქოთერაპევტი
მისამართი : თ. იოსებიძის ქ.61
ტელ : +(995 032) 2-230852; +(995) 99
ნეიროფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი, ფსიქომეტრი (სტატისტიკა და ალბათობის თეორია)
ხარისხსი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

განათლება:


1992 -1995თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია ბაკალავრის ექვივალენტური (5 წელი)

1989 -1991თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიმექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი არასრული ბაკალავრის ექვივალენტური (2 წელი)

1995 -1998თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტინეიროფსიქოლოგია, ფსიქომეტრიაასპირანტი

1999 საარბრიუკენის უნივერსიტეტი (გერმანია) ფსიქომეტრია (კვალიფიკაციის კურსი სტატისტიკაში. შPშშ)

2002 -2003 მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტიმეტყველების თერაპია (ლოგოპედიის) კურსები ბაკალავრის ექვივალენტური

2003 -2006 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიანეიროფსიქოლოგიამაძიებელი

2004 -2006 ადამიანის კოგნიტური ნეირომეცნიერება, ედინბურგის უნივერსიტეტინეიროფსიქოლოგიადოქტორანტი, საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა

2006 ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტინეიროფსიქოლოგიაბიოლოგიის მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება


- 1994-1998 ფსიქოლოგი და სტატისტიკოსიმოსახლეობის ფსიქოლოგიური დახმარებისა და პროფესიული ორიენტაციის ცენტრი

- 1996-2000 უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელიეპილეფტოლოგიური განყოფილებათბილისის სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი

- 1998-2004 მოწვეული პედაგოგი (სტატისტიკა და შPშშ)ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ზოგადი ფსიქოლოგიის კათედრა; ფილოსოფიის ფაკულტეტი, სოციოლოგიის კათედრათბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

- 2002-2004 ნეიროფსიქოლოგინეიროქირურგიული კლინიკა1 კლინიკური საავადმყოფო

- 2000-2004 ნეიროფსიქოლოგი და მეტყველების თერაპევტინევროლოგიური კლინიკასაქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

- 2002-2005 უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელისამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, ნეიროფსიქოლოგიური ლაბორატორია საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

- 2004-2006 უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელიქცევის ფიზიოლოგიის განყოფილებაი.ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი

- 2006- დღემდეხელმძღვანელი მეხსიერების კლინიკა

- 2005- დღემდეა ღმასრულებელი დირექტორინეირომეცნიერების ასოციაცია, თბილისი

- 2007-2008 ლექტორი (ზოგადი ფსიქოლოგია, პიროვნების ფსიქოლოგია, სტატისტიკა და შPშშ)ფსიქოლოგიის დეპარტამენტიაი ბი ევრო-კავკასიული უნივერსიტეტი

- 2006-2010 მეცნიერ თანამშრომელიექსპერიმენტული, კლინიკური და ინოვაციური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

- 2009 ნეიროფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტიბავშვთა და მოზრდილთა კლინიკასაქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)

- 2009- 2010 მოწვეული პედაგოგი (ბიოსტატისტიკა, შPშშ, ნეიროფსიქოლოგია)ნეირობიოლოგიის განხრასაქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირვეწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი

-2009- 2010 ნეიროფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი ნეიროელექტროდიაგნოსტიკის განყოფილებაკლინიკური მედიცინის ინსტიტუტი

- 2011-2013 ცენტრის ხელმძღვანელიკოგნიტური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისაქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი

- 2014 - დღემდენეიროფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, მეტყველების თერაპევტიპედიატრიული კლინიკაგლობალ-მედ ჯორჯია

- 2014 - დღემდესრული პროფესორიმწვრთნელთა ფაკულტეტისაქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

- 2015 - დღემდეასოცირებული პრიფესორიბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

- 2016 მოწვეული სპეციალისტიმედიცინის ფაკულტეტისაქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)

პუბლიკაციების ჩამონათვალი.


1.ქ. ინასარიძე. ეპილეფსიით დაავადებული პიროვნებების თვითშეფასება. ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები - ფსიქოლოგია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 1998, გვ. 58-63.

2.ქ. ინასარიძე. საზოგადოების დამოკიდებულება ეპილეფსიით დაავადებული პიროვნებებისადმი, ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი, 1, გვ. 61-75, თბილისი 1999.

3.ქ. ინასარიძე. კორელაციური და რეგრესიული ანალიზი -სტატისტიკა ფსიქოლოგებისათვის (თEMPUშ პროექტის მხარდაჭერით მომზადებული წიგნი), თბილისი, 2000.

4.ქ. ინასარიძე. მუშა მეხსიერება და მისი კვლევის მეთოდები, ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი, 6, თბილისი 2003, გვ.: 46-86.

5.ქ. ინასარიძე, მ. ინასარიძე. მუშა მეხსიერების კომპონენტები და მათი ნეიროანატომიური განსხვავება, ინტელექტი, 3(17) თბილისი 2003, გვ. 125-128.

6.გ. ხარებავა, ქ. ინასარიძე. მუშა მეხსიერების ფუნქციონირების ასაკობრივი თავისებურებები, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 4, თბილისი 2004, გვ. 55-56.

7.1.Janelidze M, Lobjanidze N, Inasaridze K. Poststroke depression. Clinical features, predictors, neuroimaging correlations. Annals of General Psychiatry 2006, 5(Suppl 1):S79.

8.Inasaridze K, Shakarishvili R, Gomelauri L. Central Executive disturbance -impairment in Vascular Dementia. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences -Biological Series -A, Vol. 32, N2, Tbilisi, 2006, 309-318;

9.Inasaridze K, Shakarishvili R, Gomelauri L. Clinical diagnostic value of paper and pencil dual-task paradigm in Vascular Dementia. Georgian Journal of Neurosciences, Tbilisi 2006, 2(1) 11-19.

10.Inasaridze K, Gomelauri L, Shakarishvili R. Working Memory Capacity in Vascular Dementia. Georgian Journal of Neurosciences, Tbilisi 2006, 2(1) 21-28.

11.Inasaridze KH., Sikharulidze GSh., Malishava TN., Zviadadze MG. Attentional disorder in Vascular Dementia. Georgian Medical News, 2006, 6(135), 91-95.

12.Inasaridze K, Della Sala S, Logie RH. The Tbilisi Paper and Pencil Dual-Task. Georgian Medical News, 2007,150, 24-29.

13.Foley JA, Logie RH, Della Sala S, Inasaridze K. Dual task engages an independent executive function. Journal of the International Neuropsychological Society, 2009, 15(2), 28.

14.Inasaridze K, Foley JA, Logie RH, Della Sala S. Dual task impairments in vascular dementia. Behavioral Neurology, 2010, 22(1-2), 45-52.

15.Inasaridze K&Bzhalava V. Dual-task Coordination in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 2011. Quantitative Biology, Cornell University Library, www.arxiv.org.

16.Inasaridze K&Bzhalava V. Dual Task Performance in Children and Adolescents with ADHD Behavioral Neurology, 2010, 23(4), 193-194.

17.Bzhalava V&Inasaridze K. Computerised dual task coordination in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Experimental and Clinical Medicine, 2015, 5, 12-19.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა.

- 2000-2002 პედაგოგი ფსიქოლოგიის კურიკულუმის განვითარება საქართველოშითTEMPUS
- 2003 მკვლევარისამეცნიერო ვიზიტი აბერდინის უნივერსიტეტშიდიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო საზოგადოება (The Wellcome Trust, Registered charity, UK),
- 2004-2006 მკვლევარიდემენცია და მუშა მეხსიერება დიდი ბრიტანეთის ფსიქოლოგიური საზოგადოება
-2004-2006 მკვლევარიორმაგი დავალების დაზიანება დემენციის სხვადასხვა ტიპისათვის დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოება
- 2004-2006 მკვლევარიმუშა მეხსიერების დარღვევა ვასკულარული დემენციის დროს INTAS
- 2007-2010 სამეცნიერო ხელმძღვანელიმუშა მეხსიერების ფუნქციონირების თავისებურებები ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიულობის სინდრომის (ADHD) მქონე ბავშვებსა და მოზარდებშიქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველის ფონდი)

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა.


1. 1996 XXVI საერთაშორისო კონგრესი ფსიქოლოგიაშიეპილეფიის მქონე პაციენტების თვითშეფასება მონრეალი
2. 1997 ლურიას პირველი საერთაშორისო მემორიალური კონფერენცია ეპილეფიის მქონე პაციენტების თვითშეფასებამოსკოვი
3. 1999 მეექვსე ევროპული კონგრესი ფსიქოლოგიაში საზოგადოების დამოკიდებულება ეპილეფსიის მქონე პაციენტებისადმირომი
4. 1999 მეექვსე ევროპული კონგრესი ფსიქოლოგიაშიქალების დამოკიდებულება დახმარების ქცევისადმი -მათი ფსიქოლოგიური დამოუკიდებლობის განმსაზღვრელი ფაქტორი რომი
5. 2010 ევროპული ნეიროფსიქოლოგიური საზოგადოებების ფედერაციის მეორე კონგრესიორმაგი დავალების შესრულება ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიულობის სინდრომის მქონე ბავშვებსა და მოზარდებშიამსტერდამი
6. 2010 ნეიროპლასტიურობა: ნერვული სუბსტრატი ჯანმრთელობასა და დაავადებაში. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის სამუშაო შეხვედრა.ორმაგი დავალების შესრულება ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიულობის სინდრომის მქონე ბავშვებსა და მოზარდებშითბილისი
7. 2011 პირველი საერთაშორისო კონგრესი ბავშვისა და მოზარდის ფსიქოლოგიაში, კროსკულტურული და ისლამური მიდგომაორმაგი დავალების კოორდინაცია -მისაწვდომი კოგნიტური უნარი ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიულობის სინდრომის დროს.თეირანი
8. 2012 აუდიტორული კორტექსის IV საერთაშორისო კონფერენცია აუდიტორული ხანმოკლე მეხსიერებისა და მოტორული დავალების კოორდინაცია ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიულობის სინდრომის დროს.ლოზანა, შვეიცარია

უცხო ენების ცოდნა.


1.ინგლისური
2.რუსული

დამატებითი ინფორმაცია.


- სკოლის ფსიქოლოგთა ასოციაციის წევრი, 1998-დან დღემდე.
- ნეირომეცნიერების ასოციაციის წევრი (აღმასრულებელი დირექტორი), 2005-დან დღემდე.
- საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოების წევრი 2010-დან დღემდე.
- ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია ყველა ცოცხალი სულდგმულისათვის, ალბო წევრი 2014-დან დღემდე.
- ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია ასოციაცია ბუნებასთან ეთიკური წონასწორობისათვის, ნება წევრი 2014-დან დღემდე.
- ბუნებისა და ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია ბუნებისა და ცხოველთა გადარჩენის ასოციაცია, ნარა აღმასრულებელი დირექტორი 2015-დან დღემდე.
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად