თეიმურაზ გურჯიძე - მკურნალი.გე

თეიმურაზ გურჯიძე

სახელი გვარი:

თეიმურაზ გურჯიძე

სპეციალობა : პლასტიკური ქირურგი
მისამართი : ცენტრალური ფილიალი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №27ბ
ტელ : 551 940 280; 2500 700

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი

განათლება


კვალიფიკაცია/ასპირანტურა

რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი –მოსკოვი, რუსეთი. აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება, პლასტიკური და ყბა-სახის ქირურგიის განყოფილება (12/2007წ. –10/2010წ.)

ორდინატურა


რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი –მოსკოვი, რუსეთი. პლასტიკური და რეკონსტრუკციული მიკროქირურუგიის განყოფილება, აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება. (11/2005წ. –11/2007წ.)

სამედიცინო სკოლა


თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –თბილისი, საქართველო. სამხედრო-სამედიცინო ფაკულტეტი. (09/1999-07/2005)

სამეცნიერო ხარისხი და დისერტაცია


2010წ -Результаты лечения пациентов смягкотканными дефектами дистальных отделов конечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами /რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება. აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

პროფესიული გამოცდილება


06.2012 -დღემდე ----- გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი -სისხლძარღვთა ქირურგიისა და გადაუდებელი მიკროქირურგიის განყოფილება, პლასტიკური და რეკონსტრუქციურლი ქირურგი, მტევნის ქირურგი.
05.2011 -დღემდე ----- შპს ავერსის კლინიკა პლასტიკური და რეკონსტრუქციურლი ქირურგი, მტევნის ქირურგი.
01.2010 -07.2010 ----- პლასტიკური ქირურგიის ინსტიტუტი (მოსკოვი )პლასტიკური ქირურგი

კლინიკური ინტერესი


• მტევნის ქირურგია, მიკროქირურგია
• თავისუფალი აუტუტრანსტლანტატების გადანერგვა
• კიდურების რეკონსტრუქციული მიკროქირურგია
• მწვავე დამწვრობითი დაზიანების ქირურგია
• დამწვრობის შემდგომი დაზიანებების ქირურგია
• პლასტიკა ადგილობრივი ლოსკუტებით
• სახის კოსმეტიკური ქირურუგია
• რინოსეპტოპლასტიკა
• აბდომინოპლასტიკა
• ლიპოსაკცია
• ძუძუს პლასტიკა
• ლიპოფილინგი
• მინიინვაზიური სახის ქირურგია «APთOშ –ის მეთოდით

ექსპერიმენტი


რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი ქირურგიული ექსპერიმენტების განყოფილება (02/2006 –03/2010წწ.)
ქალაქ მოსკოვის 2 მორგი (02/2006 –03/2010წწ.)

ტრეინინგ კურსები


• მაგდებურგის საუნივერსიტეტო კლინიკა, პლასტიკური რეკონსტრუქციული და მტევნის ქირურგიის განყოფილება -პრაქტიკული კურსი -გერმანია, მაგდებურგი 03-07/03/2014წ
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეცხრე ინტენსიური კურსი –სახის და სარძევე ჯირკვლების ლიგატურული ქირურგია. სახის და სარძევე ჯირკვლების ინვოლუციური ცვლილებების ქირურგია –მოსკოვი, რუსეთი 17–18/05/2006წ.
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეათე ინტენსიური კურსი –ლიპოსაქცია, ლიპოფილინგი –მოსკოვი, რუსეთი 07–08/02/2007წ.
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთერტმეტე ინტენსიური კურსი –გამაახალგაზრდავებელი ოპერაციები სახეზე და კისერზე. სარძევე ჯირკვლების ენდოპროტეზირება. ერთმომენტიანი მასტოპექსია და ენდოპროტეზირება. კაფსულარული კონტრაქტურა –მოსკოვი, რუსეთი 21–22/06/2007წ.
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთორმეტე ინტენსიური კურსი –ლიპოფილინგი, ლიპოშიფტინგი, შ–ლიფტინგი, მინი ლიფტინგი, სახის შუა ზონის –მოსკოვი, რუსეთი 14–15/05/2008წ.
• მცირეინვაზიური APTOS მეთოდების ინტენსიური კურსი –მოსკოვი, რუსეთი 16/05/2008წ.
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეცამეტე ინტენსიური კურსი –სარძევე ჯირკვლების ენდოპროტეზირება, მასტოპექსია, რედუქციული მამოპლასტიკა. სარძევე ჯირკვლების რეკონსტრუქცია (ექსპანდერები, იმპლანტები, ქსოვილოვანი ლოსკუტები). გაცხიმოვნების კომპლექსური მკურნალობა, აბდომინოპლასტიკა, ბოდილიფთინგი, ბაძაყების რბილი ქსოვილების დაჭიმვა, ბრახიოპლასტიკა –მოსკოვი, რუსეთი 11–12/02/2009წ.
• ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტის კლინიკა, პლასტიკური ქირურგიის განყოფილება -ანკარა, თურქეთი (08/2002 –09/2002წ და 08/2003 –09/2003წ)
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთოთხმეტე ინტენსიური კურსი –სარძევე ჯირკვლების რეკონსტრუქცია –მოსკოვი, რუსეთი 11–12/02/2010წ.
• eskulap academia მიკროქირურგია თეორია და პრაკტიკა –მოსკოვი, რუსეთი 13–14/02/2010წ.
• ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტის კლინიკა, პლასტიკური ქირურგიის განყოფილება -ანკარა, თურქეთი (08/2002 –09/2002წ და 08/2003 –09/2003წ)

კონფერენციები


IV პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია -ბაკურიანი, საქართველო. 14 –23.02/2014 მომხსენებელი
თბილისის I, II, და IV საერთასშორისო კონგრესები პლასტიკურ, ესთეტიკურ ქირურგიასა და კოსმეტოლოგიაში მესამე საერთასშორისო პლასტიკური ქირურგიის კონგრესი სომხეთში –თბილისი, საქართველო 08–10/07/2010წ, 06-08/07/2007, 04-05/07/2008. მომხსენებლი

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება, ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია (EMშA-Gეორგია), –თბილისი, საქართველო (06/2003, 06/2005) მომხსენებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები


1. Использование реваскуляризируемых микрохирургических аутотрансплантатов влечении больных смягкоткаными дефектами дистальных отделов конечностей. II международный конгресс пластический, реконструктивной, эстетической хирургии икосметологии. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Д.М. Саратовцев –2008 год.
2. Опыт микрохирургической аутотрансплантации при закрытый обширных дефектов идеформации грудной клетки. II международный конгресс пластический, реконструктивной, эстетической хирургии икосметологии. Тбилиси, Грузия. Авторы: Е.И. Трофимов, А.А. Алиев, Т.Ю. Гурджидзе –2008 год.
3. Использование аутотрансплантатов сосевым кровообращением вреконструкции молочных желез. Анналы пластической, реконструктивной иэстетической микрохирургии. «Приложение. Авторы: Е.И. Трофимов, А.А. Алиев, Т.Ю. Гурджидзе –2008 год.
4. Закрытие мягкотканных дефектов дистальных отделов конечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. Анналы пластической, реконструктивной иэстетической микрохирургии. «Приложение. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Д.М. Саратовцев, А.А. Алиев –2008 год.
5. Применение микрохиругических ауто трансплантатов влечении больных собширными мягкотканными дефектами дистальных отделов верхних конечностей. Международный конгресс по Пластической иРеконструктивной, Эстетической хирургии –Ереван. Медицинский вестник «Эребуни №3(39). Авторы: Т.Ю. Гурджидзе, Г.Р. Мехтиханова, А.И. Христенко –2009.
6. Устранение дефектов мягких тканей голени стампонадой остеомиелитической полости свободным реваскуляризированным комбинированным аутотрансплантатом. Хирург. Научно-практический журнал 12/2009. Авторы: Н.О. Миланов, А.С. Зелянин, Е.И. Трофимов, С.А. Леонов, В.В. Филиппов, П.Е. Елдзаров, Н.А. Суворов. Т.Ю. Гурджидзе –2009 год.
7. Устранение мягкотканных дефектов ирубцовых деформаций дистальных отделов конечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. Анналы пластической, реконструктивной иэстетической микрохирургии –№2. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Н.А. Суворов, Г.Р. Мехтиханова –2010 год
8. Результаты лечения пациентов смягкотканными дефектами кисти иобласти лучезапястного сустава свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. IV международный конгресс по пластический, реконструктивной, эстетической хирургии идерматокосметологии, III конгресс пластических хирургов Армении. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Г.Р. Мехтиханова –2010 год.
9. Микрохирургическая аутотрансплантация тканей взакрытии дефектов покровных тканей кисти. Анналы пластической, реконструктивной иэстетической микрохирургии –№4. Авторы: Е.И. Трофимов, Г.Р. Мехтиханова, Т.Ю. Гурджидзе –2010 год. (сдана впечати).
10. ენდოთელინმარელაქსილირებელი სისტემის და ბარორეფლექსის ფუნქციის ფარმაკოლოგიური ანალიზი ემოციური სტრესის დროს ნორმოPდა ჰიპერტენზირებულ ვირთაგვებში _ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის (EMSA) ეგიდით მიმდინარე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების LXVIII სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები, ავტორები: გ. გორგასლიძე, თ. გურჯიძე, ნ. ონაშვილი _2005;
11. ნოციცეპტურ იმპულსაციასა და სისხლის მიმოწცევის ბარორეფლექტორულ რეგულაციაზე კლონიდინის ქრონოფარმაკოლოგიური მოქმედების ექსპერიმენტული ანალიზი _ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის (EMSA) ეგიდით მიმდინარე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების LXVI სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები; ავტორები: ნ. ონაშვილი, თ. გურჯიძე, ი. ბეგაშვილი _2003 წელი;
12. ბატალიონის სამედიცინო უზრუნველყოფის ორგანიზაცია NATO-ს ქვეყნებში, საქართველოში, რუსეთსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში (ლიტერატურული მიმოხილვა) _თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამხედრო-სამედიცინო ფაკულტეტის ინტერნეტ საიტი, ავტორები: თ. გურჯიძე, ნ. ონაშვილი _2002 წელი;

უცხო ენები


ინგლისური, რუსული.
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად