მაკა მანია - მკურნალი.გე

მაკა მანია

სახელი გვარი:

მაკა მანია

სპეციალობა : ნევროლოგი
მისამართი : ცენტრალური ფილიალი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №27ბ
ტელ : 2500 700; 599–787–323
ნევროლოგი

განათლება


1995–2002 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი: ზოგადი პროფილის ექიმი.
2003–2007 ----- დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა დაუწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი: სპეციალობა –ნევროლოგია.
2009–2012 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში.

სამეცნიერო კვლევა: მეტაბოლური სინდრომის განვითარების რისკი ეპილეფსიის ვალპროის მჟავათი მონოთერაპიის დროს

შრომითი საქმიანობა


2004–2005 ----- საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია სტუდენტი: კოორდინატორი

2007-2009 ----- შპს. საქართველოს რკინიგზის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო: ექიმი–ნევროლოგი;

2008 ----- შპს. ავერსის კლინიკა: ექიმი–ნევროლოგი;

2009 ----- ჟურნალი საექიმო პრაქტიკა: თანამშრომელი;

2013 ----- ვებ-გვერდის: pain.org.ge თანამშრომელი

სერთიფიკატები/კვალიფიკაცია/ტრენინგები


2002 წლის 9აგვისტო ----- სახელმწიფო სერტიფიკატი (030147): ნებადართული სპეციალობა ზოგადი პროფილის ექიმი

2005 ----- საპატიო სიგელი: თსსუ ცენტრალური კლინიკის ნერვულ სნეულებათა დეპარტამენტის 2005 წლის საუკეთესო თანამშრომელი;

2007 წლის 5ივნისი ----- სახელმწიფო სერტიფიკატი (005915): ნებადართული სპეციალობა ნევროლოგია;

2009 ----- ამერიკულ–ავსტრიული ფონდისა და ღია სამედიცინო ინსტიტუტის (AAF-OMI) სერტიფიკატი –ზალცბურგის სამედიცინო სემინარები ნევროლოგიაში;

2009 ----- ევროპის ეპილეფსიის აკადემიის (EUREPA) სერტიფიკატი –კავკასიის მე-2 საზაფხულო სკოლა კლინიკურ ეპილეპტოლოგიაში; (ბაზალეთი)

2009 ----- ევროპის ეპილეფსიის აკადემიის (EUREPA) სერტიფიკატი –ეპილეფსიის ქირურგიული მკურნალობა (თბილისი)

2011 ----- მოძრაობათა დარღვევების საზოგადოების (MDS) სერტიფიკატი -დოფამინის ტრანსპორტერის იმიჯინგი ნევროლოგიურ პრაქტიკაში (ათენი)

2012 ----- ეპილეფსიასთან მებრძოლი საერთაშორისო ლიგის (ILAE-CEA) და საქართველოს ეპილეფსიის წინააღმდეგ მებრძოლი ლიგის სერტიფიკატი (GLAE) –კავკასიის მე–4 საზაფხულო სკოლა კლინიკურ ეპილეპტოლოგიაში; (ლოპოტა)

2013 ----- ნევროლოგთა ასოციაციის ევროპის ფედერაციის (EFNS) სერტიფიკატი –მე–14 საგაზაფხულო სკოლა ახალგაზრდა ნევროლოგებისათვის (ჩეხეთი)

2013 ----- საქართველოში კლინიკური ნეიროფიზიოლოგიის 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია (თბილისი)

2014 ----- VIREPA-ს საპატიო სერტიფიკატი ელექტროენცეფალოგრაფიაში

2014 ----- EFNS/ENS სერტიფიკატი -ევროპის ნევროლოგიის გაერთიანებული კონგრესი (სტამბული)

2014 ----- თავის ტკივილის სკოლა-კონფერენცია ნევროლოგების და ზოგადი პრაქტიკის ექიმებისთვის (თბილისი)

2014 ----- MDS-ES საზაფხულო სკოლა (ბარსელონა)

2014 ----- თავის ტკივილის საერთაშორისო აკადემია -iHEAD (ლაიდენის უნივერსიტეტი)

გრანტები/პროექტები


2007–2008 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო გრანტი თემაზე ვალპროის მჟავა და მეტაბოლური სინდრომი;
2009 ----- ნევროლოგთა ასოციაციის ევროპის ფედერაციის (EFNS) სასწავლო გრანტი: გაცვლითი პროგრამა ავსტრიაში;
2009 ----- საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი პროექტზე ინტერიქტალური ეპილეპტიფორმული განტვირთვების ზეგავლენა კოგნიტურ ფუნქციებზე საფეთქლის წილის ეპილეფსიის დროს;
2012 ----- მკვლევარი პროექტში თავის ტკივილის დაძლევის გლობალური კამპანია, რომელიც განხორციელდა თავის ტკივილის საერთაშორისო საზოგადოებისა და თავის ტკივილის ევროპის ფედერაციის მიერ.
2014 ----- ლოკალური თანამკვლევარი პროექტში თავის ტკივილის მართვის ხარისხის ინდიკატორების შეფასება, რაც ხორციელდება თავის ტკივილის დაძლევის გლობალური კამპანიისა და ევროპის თავის ტკივილის ფედერაციის ეგიდით.

მოხსენებები


ბავშვებში ღამის ენურეზის მედიკამენტური მკურნალობა. მედიკოსთა 18-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა-კონფერენცია. ქობულეთი, 2005 წ.
გაფანტული სკლეროზი. მედიკოსთა 21-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა-კონფერენცია. ბაკურიანი, 2007 წ.
ინტრაკრანიული კალციფიკაციით მიმდინარე ზოგიერთი იშვიათი დაავადება. სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თბილისი, 2007 წ.
იშემიური ინსულტის პრევენციის თერაპიული და ქირურგიული ასპექტები. ვ. მეუნარგიას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია, ზუგდიდი, 2008 წ.
ვალპროის მჟავათი ინდუცირებული მეტაბოლური ეფექტები ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტებში. მედიკოსთა 32-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა-კონფერენცია. ჩაქვი, 2012 წ.

მოხსენებები საერთაშორისო შეხვედრებზე

მ. მანია, გ. ლაჭყეპიანი, გ. გიორგაძე, ს. ცხვარაძე, ნ. საინიშვილი, ს. მიქიაშვილი. გაფანტული სკლეროზის სეზონური აქტივობა საქართველოში მაგნიტურ-რეზონანსული პარამეტრების მიხედვით. EFNS/ENS ევროპის ნევროლოგიის გაერთიანებული კონგრესი, სტამბული, 2014
მ. მანია. თავის ტკივილის მართვის სამსახურის დანერგვა საქართველოში. iHEAD -თავის ტკივილის საერთაშორისო აკადემია, ლაიდენის უნივერსიტეტი, 2014

პუბლიკაციები

ღამის ენურეზის პათოგენეზური მკურნალობის თავისებურებანი. თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 11, გვ 190, 2005/2006;

Клинические иДиагностические Особенности Кальцификации Базальных Ганглиев. Georgian Medical News, 2006 Nov 11 (140): 39p;

Mania M. Leg cramps in relation to metabolic syndrome, Georgian Medical News 2009; 1(166): 51-54;

Lachkepiani G; Mania M; Giorgadze G. Persistent mirror movements associated with pain and sleep disorders, Georgian Medical News 2009, 10(175): 51-53;

ლ. წიქარიშვილი, ლ. ბაქრაძე, ი. თოიძე. თანაავტორები: ა. ერისთავი, მ. მანია, ე. ლაპიაშვილი, ე. ღიბრაძე, მ. მეგრელიშვილი. ნეიროქირურგია, თბილისი 2009.

Mania M; Kasradze S; Okujava N. Valproic Acid related metabolic syndrome in patients with epilepsy. Georgian Med News, 2011(194):43–7;

Lachkepiani G; Giorgadze G; Mania M. Acute urine retention as aclinically isolated syndrome (a case report). Georgian Med News 2011(195):54–7;

Mania M; Javashvili L; Kasradze S; Okujava N. Fasting insulin and HOMA-index changes in patients treated with valproic acid. Georgian Med News 2011(199):48–52;

m. mania, l. javaSvili, s. kasraZe, n. okujava. valprois mJavas mier inducirebuli metaboluri darRvevebisa da epilefsiis urTierTkavSiri. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, biomedicinis seria. 1-2 (38) 2012

m. mania, l. javaSvili, s. kasraZe, n. okujava. valprois mJavas zegavlena metaboluri sindromis komponentebze. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, biomedicinis seria. 1-2 (38) 2012.

უცხო ენები


რუსული, ინგლისური
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად