ნინო ესაკია - მკურნალი.გე

ნინო ესაკია

სახელი გვარი:

ნინო ესაკია

სპეციალობა : ენდოკრინოლოგი
მისამართი : ცენტრალური ფილიალი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №27ბ
ტელ : 598-33-45-35; 2500 700
ენდოკრინოლოგი-დიეტოლოგი

განათლება

უმაღლესი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ექიმი-ენდოკრინოლოგი

შრომითი საქმიანობა

2008 -დღემდე ----- ქ.თბილისი. შ.პ.ს. ავერსის კლინიკა ექიმი- ენდოკრინოლოგი

2011 -დღემდე ----- ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის სპეციალობის რეზიდენტურის კურსის პედაგოგი და ლოკალური ხელმძღვანელი

2008 ----- ქ.თბილისი. დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი ექიმი- ენდოკრინოლოგი (კონსულტანტი)

2006-2008 ----- ქ.თბილისი. შპს სამედიცინო ცენტრი დიაგნოსტი ექიმი- ენდოკრინოლოგი

2002-2005 ----- ქ.თბილისი. თსსუ ცენტრალური კლინიკის ენდოკრინოლოგიის და მეტაბოლოგიის დეპარტამენტი. ექიმი-ასპირანტი ენდოკრინოლოგი

2001-2002 ----- ქ.ქუთაისი. სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი. შ.პ.ს. პანაცეა- ექიმი თერაპევტი

სერთიფიკატები

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების EASD Postgraduate Course –ზე დასწრების სერთიფიკატი დიაბეტის მენეჯმენტი და მართვა (Prague,Czech Reoublic, 2015 ოქტომბერი).

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების (EASD) 51–ე ყრილობაზე დასწრების სერთიფიკატი (სტოკჰოლმი, შვედეთი, 2015 სექტემბერი)

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების EASD Postgraduate Course –ზე დასწრების სერთიფიკატი კლინიკური დიაბეტოლოგია(Tbilisi, Geoegia, 2015 მაისი).

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების EASD მე–3 Postgraduate Course –ზე დასწრების სერთიფიკატი დიაბეტი და მისი გართულებები (Sofia, Bulgaria, 2015 მარტი).

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების EASD მე–3 Postgraduate Course –ზე დასწრების სერთიფიკატი (Kyiv, Ukraine, 2015 მარტი).

2014 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების EASD-2014 (Vienna, Austria, 2014 September).

2014 ----- საქართველოს სიმსუქნის შემსწვალელი ასოციაციის სერთიფიკატი ,,შაქრიანი დიაბეტი ტიპი-2-ის მართვის თანამედროვე ასპექტები" (სემინარი)

2007 ----- მედიცინის აკადემიური დოქტორის დიპლომი სადოქტორო დისერტაცია თემაზე :ნახშირწყლოვანი და ცხიმოვანი ცვლის დარღვევით მიმდინარე მეტაბოლური სინდრომის მქონე პაციენტების კოაგულაციური მაჩვენებლები.

2006 ----- ენდოკრინოლოგის სახელმწიფო სერთიფიკატი

2002-2005 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასპირანტურის სრული კურსის მოწმობა (სპეციალობია ენდოკრინოლოგია)

2001 ----- ზოგადი პროფილის ექიმის სახელმწიფო სერთიფიკატი

1994-2001 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი- ზოგადი პროფილის ექიმის წარჩინებითი დიპლომი

2012 ----- მედიკოსთა XXXII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია: თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები (სერთიფიკატი).

2011 ----- იშვიათი დაავადებების და ობოლი წამლების II სამხრეთ კავკასიის კონფერენცია. (სერთიფიკატი). უპგ კურსი

2009 ----- პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ჯანმრთელი ქალი (სერთიფიკატი).უპგ კურსი

2006 ----- საქართველოს დიაბეტის ცენტრის სერთიფიკატი, უპგ კურსი დიაბეტი და ჰიპერტენზია

2007 ----- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სერთიფიკატი, უპგ კურსი იოდისა და მინერალების დეფიციტი- ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებისა და ოსტეოპოროზის განვითარების რისკ-ფაქტორი

2007 ----- მოწმობა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების: უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია

2006 ----- II საერთაშორისო კონგრესი ჯანმრთელობა და წამალი (სერთიფიკატი)
საზოგადოების, ასოციაცის, საბჭოს წევრობა

2004 ----- ვ.ივერიელის სახ. საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოების წევრი.

2014 წლიდან ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების (EASD) წევრი

2014 წლიდან ----- საქართველოს ნუტრიციოლოგთა ასოციაციის წევრი

პროექტები

2002-2005 ----- მონაწილეობა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ თსსუ-ს ენდოკრინოლოგიის ბაზაზე განხორციელებულ პროგრამაში შაქრიანი დიაბეტის დროს ინსულინის დოზის ოპტიმიზაცია.
სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2010 ----- საქართველოს ენდოკრინოლოგთა III ყრილობა

2006 ----- საქართველოს ენდოკრინოლოგთა II ყრილობა

2005 ----- Iკონფერენცია ობეზიტოლოგიაში

2004 ----- საქართველოს ენდოკრინოლოგთა Iყრილობა

2005 ----- თეზისები დიაბეტის შემსწავლელი ევროპის ასოციაციის 41-ე კონფერენციაზე -EASD 2005 (Athens, Greece)

პუბლიკაციები

ავტორი 15 სამეცნიერო სტატიის და პუბლიკაციების აკრედიტებულ სამეცნიერო და პოპულარულ ჟურნალებში;

თეზისები დიაბეტის შემსწავლელი ევროპის ასოციაციის 41-ე კონფერენციაზე -EASD 2005 (Athens, Greece)

გამოქვეყნებული შრომების ნუსხა


1. პლაზმის ლიპოლიზური აქტივობა და ჰემოსტაზის პარამეტრები მეტაბოლური სინდრომით დაავადებულ პაციენტებში -თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი XLI 2005/2006, გვ.313-315.

2. Dynamics of Metabolic Characteristics and Coagulation Parameters in Patients with Metabolic Syndrome during Metformin Therapy -Experimental and Clinical Medicine №5(30) 2006 p.78-80

3. კოაგულაციური პარამეტრების კორელაციის თავისებურებანი მეტაბოლური სინდრომის შემადგენელი კომპონენტების ძირითად მაჩვენებლებთან -კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა XXI 2 (XIV) 2006 გვ. 40-43.

4. აბდომინური სიმსუქნის და სისხლის არტერიული წნევის კორელაციის თავისებურებანი -საქართველოს სამედიცინო მოამბე 4 (ოქტ- ნოემბ) 2006

5. სისხლის ზოგიერთი ჰემატოლოგიური პარამეტრი გულის იშემიური დაავადებით ავადმყოფებში მეტაბოლური სინდრომის დროს -კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა XXI 2 (XIV) 2006
გვ. 19-22.

6. მეტაბოლური სინდრომის გავლენა მარცხენა პარკუჭის სტრუქტურასა და ფუნქციაზე გულის იშემიური დაავადებით ავადმყოფებში -ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 7 (32) 2006
გვ. 34-37.

7. ინსულინის ზრდის მასტიმულირებელი მოქმედება ინ ვივო. -კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა XXI
1-2 (XVII-XVIII) 2007 გვ.54-59

8. Уровень мочевой кислоты всыворотке крови упациентов сметаболическим синдромом. -Georgian Medical News 5 (146) 2007 стр. 35-37

9.ინსულინრეზისტენტობისა და ბეტა-უჯრედული ფუნქციის ზეგავლენა სისხლში შარდმჟავას მაჩვენებელზე მეტაბოლური სინდრომის დროს საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი 4 2007 გვ. 26-29

10.მეტაბოლური სინდრომი -ავერსის კლინიკის ჟურნალი საექიმო პრაქტიკა 4(8) 2009 გვ.520-524

11.ლეპტინი და ადიპონექტინი: მათი როლი მეტაბოლურ პროცესებში.- ავერსის კლინიკის ჟურნალი საექიმო პრაქტიკა 6(10) 2009

12. ფეოქტომოციტომა -ავერსის კლინიკის ჟურნალი საექიმო პრაქტიკა 5 (15) 2010 .

13. ჰიპოგლიკემიური კომა -ავერსის კლინიკის ჟურნალი საექიმო პრაქტიკა 2010

14. ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები -ავერსის კლინიკის ჟურნალი საექიმო პრაქტიკა 2010

15. უშაქრო დიაბეტი -ავერსის კლინიკის ჟურნალი საექიმო პრაქტიკა 2010

უცხო ენები

ინგლისური (კარგად), რუსული (თავისუფლად).
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად