მაია პაიკიძე - მკურნალი.გე

მაია პაიკიძე

სახელი გვარი:

მაია პაიკიძე

სპეციალობა : დერმატოლოგი
მისამართი : თბილისი, საქართველო
ტელ : 558 120507

განათლება: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მედიცინის ფაკულტეტი,

სამკურნალო საქმე.

რეზიდენტურა - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

შპს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი.

სამუშაო ადგილი: კლინიკა „ჰეალაინ ინტერნეიშნლ“-ი.

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის წევრი.

კონფერენციებში მონაწილეობა, სერტიფიკატები, ტრენინგები

მოხსენებები:

10.07.2015 –  საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის მე–8 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია.

შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“, საქართველოს დერმატო–    ვენეროლოგთა ასოციაციისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 46–ე კონფერენცია. „დაავადებათა დიაგნოსტკისა და მკურნალობის თავისებურებანი დერმატო–ვენეროლოგიაში“.

ჩაქვი 2015წ.

თემა: კანი სარკეა ორგანიზმის.

05.03.2016 –მედიკოსთა ტრადიციული 39 –ე  საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია.

შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“, საქართველოს დერმატო–    ვენეროლოგთა ასოციაციისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 50–ე კონფერენცია. „დერმატო–ვენეროლოგიის აქტუალური საკითხები.“ ბაკურიანი 2016წ.

თემა: პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ბრტყელი ლიქენი.

10.09.2016 – მედიკოსთა ტრადიციული მე–40 საიუბილეო საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია.

შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“, საქართველოს დერმატო– ვენეროლოგთა ასოციაციისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 52–ე კონფერენცია.  „დერმატო–ვენეროლოგიური პრობლემების თანამედროვე ხედვა.“

ჩაქვი 2016წ.

თემა: თმის ცვენის დიაგნოსტიკური ალგორითმი.

23  ივნისი 2017წ -საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის  მე–5 კონფერენცია.

თბილისი 2017წ.

თემა: მიკოზები დერმატოლოგის ყოველდღიურ პრაქტიკაში.

21 ივლისი 2017წ -საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის  XIII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია. შპს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნლი ცენტრის, საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის  56 -ე კონფერენცია      " შემთხვევები დერმატო- ვენეროლოგის პრაქტიკიდან“.

ჩაქვი 2017წ.

 

თემა: სებორეული დერმატიტი ბავშვთა ასაკში.

კონფერენციებში მონაწილეობა:

25 ივნისი 2015წ – საქართველოს მე–8 ნაციონალური კონგრესი „ ალერგია, ასთმა და იმუნოლოგია“.

„ დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის  სტანდარტები დერმატო–ვენეროლოგიოაში ეროვნული პროტოკოლები“. თბილისი 2015წ.

10 ივლისი 2015წ –  საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის მე–8 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია.

შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“, საქართველოს დერმატო–    ვენეროლოგთა ასოციაციისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 46–ე კონფერენცია. „დაავადებათა დიაგნოსტკისა და მკურნალობის თავისებურებანი დერმატო–ვენეროლოგიაში“.

ჩაქვი 2015წ.

23–24 ოქტომბერი 2015წ – საერთაშორისო საიუბილეო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოში დერმატო – ვენეროლოგიის დარგის დაარსების 110 და კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო–კვლევითი ეროვნული ცენტრის 80 წლისთავისადმი. თბილისი 2015წ.

05 მარტი  2016წ –მედიკოსთა ტრადიციული 39 –ე  საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია.

შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“, საქართველოს დერმატო–    ვენეროლოგთა ასოციაციისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 50–ე კონფერენცია. „დერმატო–ვენეროლოგიის აქტუალური საკითხები.“ ბაკურიანი 2016წ.

12.მაისი.2016წ – დემატოონკოლოგიის, დერმატოსკოპიისა და კანის ოპტიკური დიაგნოსტიკის ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია: „ დერმატოლოგიის თანამედროვე ასპექტები და დერმატოსკოპია კანის დაავადებების დიაგნოსტიკის ოპტიმიზაციაში“. თბილისი 2016 წ.

21–22 მაისი 2016წ – GIMPHA-ს მ-3 საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენცია. თბილისი 2016წ.

10 ივნისი 2016წ – საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის  მე–4 კონფერენცია „ ყველაფერი ფრჩხილების  ყველაფერი ფრჩხილის შესახებ"სპექტები და დერმატოსკოპია კანის დაავადებების დიაგნოსტიკის ოპტიმიზაციაში' და კანისა და ვენსნეულებათა შესახებ“. თბილისი 2016წ

10 სექტემბერი 2016წ – მედიკოსთა ტრადიციული მე–40 საიუბილეო საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია.

შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“, საქართველოს დერმატო– ვენეროლოგთა ასოციაციისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 52–ე კონფერენცია.  „დერმატო–ვენეროლოგიური პრობლემების თანამედროვე ხედვა.“

ჩაქვი 2016წ.

29 აპრილი 2017წ - ევრომელანომა 2017

თბილისი

20 მაისი 2017წ- საქართველოს პედიატრთა ასოციაციის მე-8 კონგრესი

თბილისი 2017წ.

20-21 მაისი 2017წ – GIMPHA-ს მე-4  საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენცია.

თბილისი 2017წ.

23  ივნისი 2017წ - საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის  მე–5 კონფერენცია

თბილისი 2017წ.

28ივნისი-1 ივლისი  2017წ– ასთმისა და ფქოდის  მე–5 ევროპის კონგრესი

საქართველოს მე-9 ეროვნული კონგრესი  ალერგიას, ასთმასა და იმუნოლოგიაში

საქართველოს დერმატოვენეროლოგთა ასოციაციის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

დერმატოზებისა და სქესობრივად გადამდებ დაავადებათა პათოგენეზური მკურნალობის იმუნოლოგიური ასპექტები.

თბილისი 2017წ.

21 ივლისი 2017წ - საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის  XIII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია. შპს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნლი ცენტრის, საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის  56 -ე კონფერენცია      " შემთხვევები დერმატო- ვენეროლოგის პრაქტიკიდან“.

ჩაქვი 2017წ.

20 ოქტომბერი 2017წ - ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინა - მე-10 კონფრენცია თბილისი 2017წ.


05 ნოემბერი 2017წ - საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის კონგრესი თბილისი 2017წ.

17 ივნისი 2018წ - საქართველოს ალერგიის, ასთმისა და იმუნოლოგიის X კონგრესი,სიმპოზიუმი დერმატო- ვენეროლოგიაში

თბილისი 2018წ.

19-21 ოქტომბერი 2018წ - მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია დერმატოქირურგიაში, დერმატოონკოლოგიაში, დერმატოპათოლოგიასა და ფოტოდერმატოლოგიაში თბილისი 2018წ.

 

ტრენინგი:

8-10 ივლისი 2016–   საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ტრენინგი: "პაციენტის უფლებები".

კახეთი 2016წ.11 თებერვალი 2017წ – აკნეს და ტრიქოლოგიის სკოლა. თემა: ჰიპერანდროგენია და საკვერცხეების პოლიკისტოზის სინდრომი დერმატოკოსმეტოლოგის პრაქტიკაში. აკნე, ჰირსუტიზმი, ალოპეცია –  2016 წლის ევროპული პროტოკოლები.

თბილისი 2017წ.

27 აპრილი 2018წ - RENEE-ს მასტერკლასი

თბილისი 2018წ.


19 ივლისი 2018წ - „ტოსკანიკოსმეტიქსის პრეპარატების გამოყენება ესთეტიკურ მედიცინაში“.

თბილისი 2018წ.


03 ოქტომბერი 2018წ - LABORATOIRES REVITACARE FRANCE მასტერკლასი.

საინექციო პრეპარატების პრაქტიკული სემინარი

თბილისი 2018წ.


13 ნოემბერი 2018წ -
PHFORMULA-ს  მასტერკლასი.

PHFORMULA- კანის განახლების სისტემების თეორიული და პრაქტიკული სემინარი

თბილისი 2018წ.

 

 

 

+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად