თამარ ედიბერიძე - მკურნალი.გე

თამარ ედიბერიძე

სახელი გვარი:

თამარ ედიბერიძე

სპეციალობა : ბავშვთა ნევროლოგი
მისამართი : თბილისი, 0186, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #83/11; მე-3 სართ.
ტელ : 2 912 947; 2 183 317
ვებ-გვერდი :


მიმდინარე პოზიცია
:

 • ბავშვთა ნევროლოგი. ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი.
 • დოქტორანტი - დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი. 
  სამეცნიერო თემა: „იდიოპათური ფოკალური და იდიოპათური გენერალიზებული ეპილეფსიისა და შესაბამისი ანტიეპილეფსიური მკურნალობის გავლენა დაავადებული ბავშვების ძილის მახასიათებლებზე“. ხელმძღვანელები: პროფ. ნ.ტატიშვილი და პროფ. ლ.მაისურაძე.
 • თსუ მოწვეული ლექტორი - ნეიროფსიქოლოგთა სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში
  კურიკულუმი: „ბავშვთა ნევროლოგია“.
 • გენერალური მდივანი - საქართველოს თ.გელაძის სახ. ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (GeLAE - ILAE რეგიონული ასოციაცია)


განათლება
:

 

 • დ.ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი. დოქტორანტი. (2012წ-დან დღემდე)
 • დიპლომის შემდგომი განათლების რეზიდენტურის სრული კურსი „ბავშვთა ნევროლოგია“. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ). 2005-2009წ.
 • დიპლომის შემდგომი განათლების რეზიდენტურის კურსი „პედიატრიული სტაციონარი“. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ). 2007წ.
 • პედიატრიული ფაკულტეტი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ). 1993-2000წ.

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

 • ბავშვთა ნევროლოგი (სპეციალისტი) - ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი. 2009წ-დან დღემდე.
 • ბავშვთა ნევროლოგი (ექიმი-რეზიდენტი) - მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო. ბავშვთა ნევროლოგიისა და ეპილეფსიის დეპარტამენტი. თბილისი. 2005-2009წ.
  • პედიატრი (სპეციალისტი) - რუსთავის მეტალურგიულ კომბინატთან არსებული სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კომპლექსი. რუსთავი. 2000-2005წ.

 

სახელმძღვანელოს/წიგნის ავტორი/თანაავტორი:

 

 1. ნ.ტატიშვილი, თ.ედიბერიძე „ძილის დარღვევები ბავშვებში“. სახელმძღვანელო მომზადდა საქართველოს ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით და Alpen Pharma AG წარმომადგენლობის მხარდაჭერით. 2016.
 2. Ediberidze T, Kumar A. Tics "Textbook of Movement Disorders" – A Review. Ashok Kumar. JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS (P) LTD. pg: 321-324. (2013).
 3. თ.ედიბერიძე, თ.ჯიშკარიანი, თ.გაგოშიძე, ს.კასრაძე, თ.ჭინჭარაული - სახელმძღვანელო „პირველადი დახმარება მასწავლებლებისათვის - ეპილეფსიური გულყრები და პაროქსიზმული მდგომარეობები“ (2012).
 4. Ediberidze T. Epilepsy and Sleep. In: Ashok Kumar. Epilepsy - A Review. Ed: Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna press; pg: 335-359. (2010).

პუბლიკაციები:

 1. Medea Zirakashvili, Maia Gabunia, Nana Tatishvili, Tamar Ediberidze, Giorgi Lomidze, Tamar Chachava, Hollie Hix-Small "Cultural Adaptation and Psychometric Validation of the Ages and Stages Questionnaires for use in Georgia" Journal of Child and Family Studies March 2018, Volume 27, Issue 3, pp 739–749
 2. Sofia Kasradze, Nino Gogatishvili, Giorgi Lomidze, Tamar ediberidze, Marine Lazasiashvili, Ketevan Khomeriki, Shorema Mamukadze, Mariam Metreveli, Tamar Gagoshidze, Nino Tatishvili, Torbjorn Tomson. Cognitive Functions in Children Exposed to Antiepileptic Drugs in Utero – Study in Georgia. Epilepsy & Behavior 66(2017)105-112
 3. ნ.ტატიშვილი, მ.გაბუნია, ი.ბოკერია, ნ.მიქელაძე, ქ.აბდუშელიშვილი, დ.კახიანი, ც.სირბილაძე, მ.ზირაქაშვილი, თ.ედიბერიძე „ადრეული სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა განვითარების შეფასება, ეპიდემიოლოგიური სკრინინგული კვლევა“. ბიომედიცინის სერია 2010 ტომი 36 (N1-2), გვ: 109-14 .

აბსტრაქტები/თეზისები:

 1. Tamar Ediberidze, Lia Maisuradze, Sofia Kasradze "A questionnaire-based study on effect of different antiepileptic drugs (AEDs) relative to sleep problems in children with genetic epilepsy in Georgia"  Epilepsia. Special Issue: 32nd International Epilepsy Congress (IEC) Barcelona. Spain. Sep 2017. Vol 58, Issue Supp S5
 2. T.Ediberidze, L. Maisuradze, S. Kasradze. Influence of Anticonvulsants in Children with Epileptic Seizures of Genetic Etiology (ESGE) – A Questionnaire Based Study. Journal of Sleep Research. 2016. European Sleep Research Society, JSR 25 (Suppl. 1), 5-377.
 3. N Gogatishvili, T Ediberidze, N Tatishvili, L Maisuradze, S Kasradze. Long-term Developmental Outcome of Children Prenatally Exposed to Antiepileptic Drugs. PO-0834. Arch Dis Child 2014;99(Suppl 2):A1–A620. 10.1136/archdischild-2014-307384.1466
 4. Maisuradze L., Ediberidze T., Tatishvili N., Gogatishvili N., Kasradze S. A questionnaire study on the sleep-related difficulties in the children with cerebral palsy. Journal of Sleep Research © 2014 European Sleep Research Society, JSR, Volume 23, Issue Supplement s1, Author Index page 340.
 5. T Ediberidze, N Gogatishvili, N Tatishvili, L Maisuradze, S Kasradze. Sleep Complaints Among the Neurologically Impaired Children: Questionnaire-Based Study; PO-0820. Arch Dis Child 2014;99(Suppl 2):A1–A620. 10.1136/archdischild-2014-307384.1454
 6. Ediberidze T, Maisuradze L, Kasradze S, Tatishvili N. Sleep-Related Problems in Children with Epilepsy: A Questionnaire-Based Study. PP3270.  pg: 630 © 2014 EFNS European Journal of Neurology 21 (Suppl. 1), 388–713
 7. Ediberidze T, Maisuradze L, Gogatishvili N, Grigolia D, Kvernadze D, Japharidze G, Mamukadze S, Karaulashvili A, Gagoshidze T, Kasradze S. Georgian children with epilepsy having sleep problems: a pilot study. P405; Abstract Book of 29th International Epilepsy Congress 2011; Epilepsia, 52(suppl.6):23-263, 2011.
 8. Maisuradze L., Ediberidze T., Gagoshidze T., Kasradze S. Sleep Habits and Problems in Georgian Children Aged 1-6 years: Preliminary Findings. Abstract Book of ESRS Congress 2010; Vol 19, Supp 2, P601, pg: 205.
 9. Ediberidze T., Maisuradze L., Gagoshidze T., Kasradze S. Sleep Difficulties in Georgian Children with Cerebral Palsy – Preliminary Report. Abstract Book of 14th Congress of the EFNS 2010; Vol 17, Suppl 3, P2741, pg: 617.
 10. Ediberidze T., Shatirishvili T., Tatishvili N. ACTH as Better Long Term Outcome Predictor of Cryptogenic West Syndrome.  Abstract Book of 3rd Eilat International Educational Course: Pharmacological Treatment of Epilepsy 2009; pg: 284.

 

მონაწილეობა საგრანტო პროექტებში:

 1. გურჯაანის რაიონში ბავშვთა ნევროლოგიური მომსახურების უახლესი მეთოდოლოგიების დანერგვა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობ. პოზიცია: ტრენერი - ბავშვთა ნევროლოგი. მიმღები: არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს ქრონიკულ ნევროლოგიურ დაავადებათა სამედიცინო აუდიტი“ (ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი), არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალები რეგიონიდან საზოგადოების განვითარებისთვის“. დონორი ორგანიზაცია: კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი. 2018წ (მიმდინარე პროექტი).
 1. „ფეტალური ანტიკონვულსანტების ზეგავლენის გვიანი შედეგების შეფასება ნეიროგანვითარებითი მონაცემების მიხედვით“. მკვლევარი - განვითარებითი პედიატრი. მიმღები ორგანიზაცია: თ.გელაძის სახ. საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა. დონორი ორგანიზაცია: შ.რუსთაველის სახ. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014 -2016.
 2. „იდიოპათური ფოკალური და იდიოპათური გენერალიზებული ეპილეფსიისა და შესაბამისი ანტიეპილეფსიური მკურნალობის გავლენა დაავადებული ბავშვების ძილის მახასიათებლებზე“. მკვლევარი - ბავშვთა ნევროლოგი. ინდივიდური გრანტი, დოქოტრანტურის საგანმანათლებლო პროექტის დაფინანსების ფარგლებში. დონორი ორგანიზაცია: შ.რუსთაველის სახ. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015  
 3. „ბავშვის განვითარების სკრინინგული ტესტების ადაპტირება“ - პროექტის კოორდინატორი. მიმღები ორგანიზაცია: ა.ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია. დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ინსტიტუტები, ლონდონის ოფისი. 2014-2015.
 4. „პირველადი დახმარება მასწავლებლებისათვის - ეპილეფსიური გულყრა და პაროქსიზმული მდგომარეობები“ ტრენერი. დონორი ორგანიზაცია: The East-West Management Institute, Inc. (EWMI), under Policy, Advocacy and Civil Society Development in Georgia. 2012
 5. „კოგნიტური და ქცევითი დარღვევების ადრეული იდენტიფიცირება და მართვა ნეიროგანვითარებითი დარღვევების მქონე ბავშვებში“ (კონსულტანტი Prof. B. Neville MD; UK). ასისტენტ-მკვლევარი. მიმღები ორგანიზაცია: ა.ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია. დონორი ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული ფონდი. 2008-2009.

პრეზენტაციები წარდგენილი კონგრესებსა და კონფერენციებზე:

 1. პოსტერ პრეზენტაცია "A questionnaire-based study on effect of different antiepileptic drugs (AEDs) relative to sleep problems in children with genetic epilepsy in Georgia" - 32nd International Epilepsy Congress (IEC). ბარსელონა. სექტემბერი 2017.
 2. პოსტერ პრეზენტაცია: “Influence of Anticonvulsants in Children with Epileptic Seizures of Genetic Etiology (ESGE) – A Questionnaire Based Study”. ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 23 კონგრესი. ბოლონია. იტალია. 2016.
 3. პოსტერ-პრეზენტაცია: “A Pilot Study on the Probable Restless Legs Syndrome (RLS) in Georgian Pre-school-aged Population”. RLS Science Workshop. მონტერეი; კალიფორნია, აშშ. ოქტომბერი 22-26, 2015.
 4. ზეპირი მოხსენება: “The Impact of Idiopathic Epilepsies and Anticonvulsive Treatment on Sleep Patterns of Children with Epilepsies: Preliminary Data”. Students and Young Scientists’ III International Scientific Conference; XI Aieti Medical School Conference. თბილისი. 2015.
 5. ზეპირი მოხსენება: Presentation of Teaching Course Developed by DTMU MEC: “What it means to be modern medical educator”. ePBLnet Satellite Symposium EDUCATION SPRING IN IMERETI. ქუთაისი. 2015.
 6. ზეპირი მოხსენება: “ORPHEUS standards: Promising achievements in less developed countries”. 10th ORPHEUS CONFERENCE CHALLENGES IN EVALUATION OF RESEARCH OUTCOMES IN PhD EDUCATION Faculty of Medicine, University of Belgrade. ბელგრადი. სერბეთი.  2015.
 7. ზეპირი მოხსენება: “Training & Supervision Agreement for PhD candidates of the Utrecht University Graduate School of Life Sciences”; ORPHEUS Pre-Conference PhD Candidates’ Mini-Symposium “Future Perspectives for PhD Studies in Europe: Training and Supervision Agreements” ბელგრადი. სერბეთი. 2015.
 8. 8. პოსტერ-პრეზენტაცია: “Sleep complaints among the Neurologically Impaired Children: Questionaire-Based Study”. The 5th Congress of the European Academy of Pediatric Societies (EAPS). ბარსელონა. ესპანეთი. 2014
 9. 9. პოსტერ-პრეზენტაცია: “Sleep-Related Problems in Children with Epilepsy: A Questionnaire-Based Study” Joint Congress of European Neurology. სტამბული. თურქეთი. 2014
 10. 10. ზეპირი მოხსენება: “ASQ-3 / SE ასაკებისა და ეტაპების კითხვარი. სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკრინინგული შეფასება“. სასწავლო კურსი: „სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა განვითარების სკრინინგული შეფასება და მისი მნიშვნელობა“ . საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2013.
 11. 11. ზეპირი მოხსენება: “Insomnia complaints in the children with epilepsy: A questionnaire-based study”International Epilepsy Symposium: "New Insights into Epilepsy" ბერლინი. გერმანია. 2013
 12. პოსტერ-პრეზენტაცია: “Sleep Difficulties in Georgian Children with Cerebral Palsy – Preliminary Report”. 14th Congress of the EFNS. ჟენევა. შვეიცარია. 2010.
 13. ზეპირი მოხსენება: “How to avoid inappropriate polytherapy with AEDs”.
  პოსტერ-პრეზენტაცია: “ACTH as Better Long Term Outcome Predictor of Cryptogenic West Syndrome” 3rd Eilat International Educational Course: Pharmacological Treatment of Epilepsy. ისრაელი. ILAE and CLAE ორგანიზებით. 2009.
 14. ზეპირი მოხსენება: “პერინატალური იშემიური ინსულტი”. სასწავლო კურსი: „ახალშობილთა ნევროლოგია“ თბილისი. მაისი 2009.
 15. ზეპირი მოხსენება: “განვითარების შეფასებისა და სკრინინგის ალგორითმი“; „აუტისტური სპექტრის აშლილობით ბავშვების იდენტიფიკაცია და შეფასება“. სასწავლო კურსი“ „ბავშვობის ასაკის ნეიროგანვითარებითი დარღვევები“. თბილისი. 2008.
 16. ზეპირი მოხსენება: “რუხი ნივთიერების დაზიანებით მიმდინარე ნეიროგანვითარებითი დარღვევები“; „თანდაყოლილი სტრუქტურული მიოპათიები“. სასწავლო კურსი: „ახალშობილთა ნევროლოგიური დაავადებები“ თბილისი. 2007.
 17. ზეპირი მოხსენება: “ საწყისი ანტიეპილეფსიური მკურნალობა ბავშვებში“ სასწავლო კურსი: „ბავშვთა ასაკის პაროქსიზმული დარღვევები“. თბილისი. 2007.
 18. ზეპირი მოხსენება: “თანდაყოლილი სტრუქტურული მიოპათიები“; „თანდაყოლილი მეტაბოლური მიოპათიები“. სასწავლო კურსი: „დუნე ჩვილი: დიაგნოსტიკა და მართვა“. თბილისი. 2006.
 19. ზეპირი მოხსენება: “მეტაბოლური დაავადებების მკურნალობის ძირითადი პრინციპები“. სასწავლო კურსი: „მეტაბოლური დაავადებები: დიაგნოსტიკა და მართვა“. თბილისი. 2006.

 

მონაწილეობა საერთაშორისო კონგრესებსა და სიმპოზიუმებში:

 

 1. 23rd Congress of the European Sleep Research Society. ბოლონია. პოსტერ პრეზენტაცია: “Influence of Anticonvulsants in Children with Epileptic Seizures of Genetic Etiology (ESGE) – A Questionnaire Based Study”. 2016
 2. RLS Science Workshop. პოსტერ-პრეზენტაცია: “A Pilot Study on the Probable Restless Legs Syndrome (RLS) in Georgian Pre-school-aged Population”. ოქტომბერი 2015. მონტერეი, კალიფორნია, აშშ.
 3. AMEE 2015. გლაზგო, UK, 5-9 სექტემბერი 2015.
 4. Students and Young Scientists’ III International Scientific Conference; XI Aieti Medical School Conference. ზეპირი მოხსენება: “The Impact of Idiopathic Epilepsies and Anticonvulsive Treatment on Sleep Patterns of Children with Epilepsies: Preliminary Data”. თბილისი. 2015.
 5. ePBLnet Satellite Symposium EDUCATION SPRING IN IMERETI. ზეპირი მოხსენება: Presentation of Teaching Course Developed by DTMU MEC: “What it means to be modern medical educator”. ქუთაისი. 2015.
 6. 10th ORPHEUS CONFERENCE CHALLENGES IN EVALUATION OF RESEARCH OUTCOMES IN PhD EDUCATION Faculty of Medicine, University of Belgrade. ზეპირი მოხსენება: “ORPHEUS standards: Promising achievements in less developed countries”. ბელგრადი. სერბეთი. აპრილი 2015.
 7. ORPHEUS Pre-Conference PhD Candidates’ Mini-Symposium “Future Perspectives for PhD Studies in Europe: Training and Supervision Agreements” ზეპირი მოხსენება: “Training & Supervision Agreement for PhD candidates of the Utrecht University Graduate School of Life Sciences”; ბელგრადი. სერბეთი. აპრილი 2015.
 8. The 5th Congress of the European Academy of Pediatric Societies (EAPS). პოსტერ პრეზენტაცია: “Sleep complaints among the Neurologically Impaired Children: Questionaire-Based Study”. ბარსელონა. ესპანეთი. 2014
 9. Joint Congress of European Neurology. პოსტერ პრეზენტაცია:Sleep-Related Problems in Children with Epilepsy: A Questionnaire-Based Study” სტამბული. თურქეთი. 2014
 10. International Epilepsy Symposium: "New Insights into Epilepsy" ზეპირი მოხსენება: “Insomnia complaints in the children with epilepsy: A questionnaire-based study” ბერლინი. გერმანია. 2013
 11. International Conference Devoted to 65th Anniversary of Georgian Clinical Neurophysiology; Georgian League Against Epilepsy. თბილისი. 2013
 12. Conference “New Horizons in Epilepsy”. Teaching course: Scaling Up Epilepsy Care in Georgia. 5-ოქტომბერი, 2012. თბილისი.
 13. Child and Adolescent Neurology Autumn Symposium III. Childhood Epilepsies: Controversial Issues. კაიზერი. თურქეთი. ოქტომბერი 2010
 14. 14th Congress of the EFNS. პოსტერ პრეზენტაცია: “Sleep Difficulties in Georgian Children with Cerebral Palsy – Preliminary Report”. ჟენევა. შვეიცარია. სექტემბერი 2010.
 15. 1st South Caucasian Symposium on “Lysosomal Storage Disorders: Helping patient with rare genetic diseases” თბილისი 2006

სხვა საგანმანათლებლო და პროფესიული აქტივობა:

 

 1. „კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის სასწავლო ჯგუფი“ - ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრი „იდილია“. თბილისი. 2018.
 2. C-COMEND: Training in Translational Research and Medicine Development; ონ-ლაინ ტრენინგი (17/10/2016-28/11/2017) და დასწრებული კურსი (28/11/2016-02/12/2016) მანჩესტერი. UK. 2016.
 3. საერთაშორისო სასწავლო კურსი: 2nd EPNS Caucasian Training Course. თბილისი. 2016.
 4. რეგიონული საზაფხულო სკოლა-კონფერენცია კავკასიის ქვეყნებისათვის - 7th Caucasian Regional Summer School on Clinical Epileptology. ILAE &GeLAE ორგანიზებით. თბილისი. 24-26 მაისი. 2016
 5. სასწავლო პროექტი: “სამეცნიერო და წერითი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება საქართველოს ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალისთვის” აშშ-ის საელჩოს საუნივერსიტეტო კვლევის პროგრამა. http://hru.ge/urp/index.html
 6. საერთაშორისო სასწავლო კურსი: “Child neurology in infancy"  - ევროპის პედიატრ ნევროლოგთა ასოციაციის ეგიდით (EPNS). თბილისი. 2014.
 7. საერთაშორისო სასწავლო კურსი:Headache School-Conference for Neurologists and General Practitioners-Lifting the Burden.. საქართველოს თავის ტკივილის ასოციაციის, ევროპის თავის ტკივილის ფედერაციის და თავის ტკივილის საერთაშორისო ასოციაციების ეგიდით. თბილისი. ივნისი. 2014.
 8. სასწავლო კურსი: “Neuro-ophthalmology” - Joint Congress of European Neurology ფარგლებში. სტამბული. თურქეთი2014
 9. სასწავლო კურსი: “Cardiology for Neurologists” Joint Congress of European Neurology ფარგლებში. სტამბული. თურქეთი. 2014
 10. სასწავლო კურსი: „სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა განვითარების სკრინინგული შეფასება და მისი მნიშვნელობა“ . ტრენერი. ზეპირი მოხსენება: “ASQ-3 / SE ასაკებისა და ეტაპების კითხვარი. სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკრინინგული შეფასება“. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2013.
 11. რეგიონული საზაფხულო სკოლა-კონფერენცია კავკასიის ქვეყნებისათვის - 4th Caucasian Regional Summer School on Clinical Epileptology. Organized by ILAE and GeLAE, in Lopota Lake/Georgia. September 2012.
 12. სასწავლო კურსი: “Ages and Stages Questionary (ASQ – 3 TM) and Ages and Stages Questionary – Social-Emotional (ASQ-SE). Organized by Open Society Georgia Foundation. Tbilisi. Georgia. 2012.
 13. სასწავლო კურსი: “Child Neurology” with participation of: Prof. R. Korentenberg MD, Freiburg. Germany. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2012
 14. საერთაშორისო სკოლა-სემინარი - OMI Seminar: “Behavioral Pediatrics and Child Development”. 11.03-17.03.2012. ზალცბურგი. ავსტრია.
 15. საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია: Advanced International Course: Bridging Basic with Clinical Epileptology - 4. ILAE, VIU, ISNS ორგანიზებით. ვენეცია. სან-სერვოლო. იტალია. 17-29 ივლისი, 2011.
 16. საერთაშორისო აკადემიური კურსი: EFNS Academy for Young Neurologists. 12-15 მაისი 2011. სტარე სპლავი. ჩეხეთი.
 17. დისტანციური სასწავლო კურის: VIREPA Distance Educational Course on “Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy” 2.11. 2010 – 5.06. 2011. 100 (from 100) CPs.
 18. სასწავლო კურსი: EFNS -EUREPA Epilepsy Symposium Treatment Epilepsies. 14th Congress - ფარგლებში. ჟენევა. შვეიცარია. 27 სექტემბერი. 2010. 2CPs
 19. საერთაშორი გაცვლითი პროგრამა: EFNS Department-to-Department Cooperation Program. მასპინძელი დეპარტამენტი: Department of Neurology and Neuropsychiatry for Children and Adolescents, General Hospital Klagenfurt, ავსტრია. მაისი-აგვისტო 2010.
 20. რეგიონული სასწავლო კურსი: 1st ESRS- GSSS Training Course on Sleep Disorders. მაისი. 2010. თბილისი.
 21. რეგიონული საზაფხულო სკოლა-კონფერენცია კავკასიის ქვეყნებისათვის - 2nd Caucasian Regional Summer School on Clinical Epileptology. ILAE and GeLAE ორგანიზებით. ბაზალეთი. ოქტომბერი 2009. 45CPs
 22. საერთაშორისო სასწავლო კონფერენცია 3rd Eilat International Educational Course: Pharmacological Treatment of Epilepsy. ILAE and CLAE ორგანიზებით. ეილატი. ისრაელი. სექტემბერი 2009. 55CPs
 23. საერთაშორისო სასწავლო სკოლა-კონფერენცია 3rd Migrating Course of Epilepsy. ILAE and CLAE ორგანიზებით. პრუხონიცე. ჩეხეთი. მაისი 2009. 65CPs
 24. სასწავლო კურსი: „ახალშობილთა ნევროლოგია“ ტრენერი. ზეპირი მოხსენება: “პერინატალური იშემიური ინსულტი”. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. მაისი 2009.
 25. რეგიონული საზაფხულო სკოლა-კონფერენცია კავკასიის ქვეყნებისათვის - 1st Caucasian Regional Summer School on Clinical Epileptology. Organized by ILAE and ALAE, in Tsakhkadzor/Armenia. August 2008. 67 CPs.
 26. სასწავლო კურსი: „ბავშვობის ასაკის ნეიროგანვითარებითი დარღვევები“. ტრენერი. ზეპირი მოხსენება: “განვითარების შეფასებისა და სკრინინგის ალგორითმი“; „აუტისტური სპექტრის აშლილობით ბავშვების იდენტიფიკაცია და შეფასება“. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2008.
 27. სასწავლო კურსი: „ბავშვთა ასაკის პაროქსიზმული დარღვევები“. ტრენერი. ზეპირი მოხსენება: “ საწყისი ანტიეპილეფსიური მკურნალობა ბავშვებში“. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2007.
 28. სასწავლო კურსი: „ახალშობილთა ნევროლოგიური დაავადებები“. ზეპირი მოხსენება: “რუხი ნივთიერების დაზიანებით მიმდინარე ნეიროგანვითარებითი დარღვევები“; „თანდაყოლილი სტრუქტურული მიოპათიები“. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2007.
 29. სასწავლო კურსი: “Epileptic Syndromes in Infancy and Early Childhood” საერთაშორისო ექსპერტების Prof. B. Neville MD; (UK). Prof. F. Vigevano MD; Rome, Italy; Prof. R. Korentenberg MD, Freiburg. Germany მონაწილეობით. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი.  2007.
 30. სასწავლო კურსი: „დუნე ჩვილი: დიაგნოსტიკა და მართვა“. ტრენერი. ზეპირი მოხსენება: “თანდაყოლილი სტრუქტურული მიოპათიები“; „თანდაყოლილი მეტაბოლური მიოპათიები“. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2006.
 31. სასწავლო კურსი: „მეტაბოლური დაავადებები: დიაგნოსტიკა და მართვა“. ტრენერი. ზეპირი მოხსენება: “მეტაბოლური დაავადებების მკურნალობის ძირითადი პრინციპები“. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2006.
 32. სასწავლო კურსი: „ბავშვობის ასაკის ეპილეფსიები: დიაგნოსტიკა და მართვა“. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2006.
 33. სასწავლო კურსი: „თავის მცირე ტრავმა“. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2005.
 34. სასწავლო კურსი: “Neuroradiologic correlates of Pediatric Neurological Diseases” Prof. R. Korinthenberg MD, Freiburg, Germany მონაწილეობით. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2005.
 35. სასწავლო კურსი: “Pediatric Paroxysmal Disorders” Prof.  F. Vigevano MD, Rome, Italy მონაწილეობით. საქართველოს ა/ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ეგიდით. თბილისი. 2005.

 

 

პროფესიული ასოციაციების წევრობა:

 

 • საქართველოს ა.ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის წევრი.
 • საქართველოს თ.გელაძის სახ. ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (GeLAE - Member of ILAE) წევრი.
 • საქართველოს ახალგაზრდა ეპილეფტოლოგთა ასოციაციის წევრი.
 • საქართველოს ძილის კვლევის და ძილის მედიცინის კავშირის  (GSSS - Member of WASM) წევრი.
 • ბავშვთა ნევროლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი (International Child Neurology Association - ICNA).
 • ევროპის ბავშვთა ნევროლოგთა ასოციაციის წევრი (European Paediatric Neurology Society -EPNS).
 • ევროპის ნევროლოგთა ასოციაციის წევრი (European Academy of Neurology - EAN).
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად