ქ. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

ქ. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
მისამართი : გლდანი, ოპოლიტოვ-ივანოვის ქუჩა #43
ტელ : გლდანი, ოპოლიტოვ-ივანოვის ქუჩა #43
კლინიკის შესახებ
ფსიქიატრიული
მიმართულებები