დიაკორი

დიაკორი
მისამართი : საქართველო, ქ. თბილისი ლუბლიანას ქ. N5
ტელ : +995 (32) 251 87 18
ვებ-გვერდი : www.diacori.com
კლინიკის ექიმები
კლინიკის შესახებ

 

იზრუნეთ თქვენს ჯანმრთელობაზე პროფესიონალებთან ერთად!

„დიაბეტის, ენდოკრინული და გულ-ფილტვის დაავადებების ცენტრი - დიაკორი“

 

კლინიკა „დიაკორი“  გთავაზობთ მსოფლიოს სხვადასხვა კლინიკებში სტაჟირებული სპეციალისტების მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას, ხარისხზე ორიენტირებულ ლაბორატორიას, თანამედროვე ტიპის მულტიპროფილურ ამბულატორიას და მრავალპროფილურ თერაპიულ სტაციონარს ხელმისაწვდომ ფასებში.

კლინიკა „დიაკორი“ ფუნქციონირებს 2009 წლიდან. მისი მიზანია არაგადამდები, ქრონიკული დაავადებების კომპლექსური მართვა, რაც გულისხმობს ამ დაავადებების ადრეულ დიაგნოსტიკას, რისკის ფაქტორების გამოვლენას, დაავადებების პროფილაქტიკას, დამზოგველ და მიზანმიმართულ კომპლექსურ მკურნალობას,  რაც საბოლოოდ თავიდან გვაცილებს და ამცირებს ამ დაავადებების მიერ გამოწვეულ სიკვდილობას და დაავადებებზე გაწეულ დანახარჯებს, როგორც პაციენტის, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან.

მულტიმორბიდული დაავადებებისადმი ამგვარი ნოვატორული მიდგომის დანერგვა თავდაპირველად შესაძლებელი გახდა იაპონიის მთავრობის მხარდაჭერით, ცენტრში წარმატებით დაინერგა და განხორციელდა დიაბეტისა და მისი გართულებების პრევენციის პროგრამა,   ამჟამად ცენტრში ხორციელდება სხვადასხვა მეტაბოლური დარღვევების, როგორებიცაა  შაქრიანი დიაბეტი და მისი გართულებები, სიმსუქნე,სხვა ენდოკრინოლოგიური დაავადებების სრული სპექტრი, სასუნთქი სისტემის დაავადებები (ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ბრონქული ასთმა, სარკოიდოზი, ფილტვების ინტერსტიციული დაავადებები, მათ  შორის ფილტვის იდიოპათიური ფიბროზი, ობსტრუქციული ძილის აპნოე და სხვ.),  ცხიმოვანი ჰეპატოზი/ჰეპატიტი, ოსტეოპოროზი, კარდიო-ვასკულური დაავადებები, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

კლინიკაში დანერგილია პაციენტთა მკურნალობის ტაქტიკის კონსილიუმის წესით გადაწყვეტა მულტიდისციპლინარული მიდგომით.

დიაბეტის, ენდოკრინული და გულ-ფილტვის დაავადებების ცენტრის კლინიკური დირექტორია პროფ. რამაზ ყურაშვილი.  პროფილურ დეპარტამენტებს კი ხელმძღვანელობენ: 

ენდოკრინოლოგიურ და  მეტაბოლოგიურ მიმართულებას - ლალი ნიკოლეიშვილი,ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი.

პულმონოლოგიურ მიმართულებას - ელენე შეროზია, პულმონოლოგი, შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი.

კარდიოლოგიურ მიმართულებას - ზვიად ერაძე, კარდიოლოგი. ლაბორატორიულ განყოფილებას - შორენა ძველაია, მედიცინის დოქტორი.

კლინიკის ტექნიკური აღჭურვა მორგებულია საერთაშორისო სტანდარტებს.  გამოკვლევები ტარდება უახლესი,  მაღალი ხარისხის ევროპული და ამერიკული დანადგარებით.  კლინიკაში პაციენტებისთვის გათვალისწინებულია სრული ლაბორატორიული, რენტგენოლოგიური, ენდოსკოპიური, დენსიტომეტრიული, ულტრაბგერითი, ფუნქციურ-დიაგნოსტიკური  გამოკვლევები.

 

ენდოკრინოლოგიური და მეტაბოლოგიის განყოფილება პაციენტებს სთავაზობს შემდეგ სერვისებს:

 • ენდოკრინოლოგიური პათოლოგიების მთელი სპექტრის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
 • ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების ადრეული გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
 • შაქრიანი დიაბეტისა და მისი გართულებების სრულყოფილი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი და პროფილაქტიკა;
 • პრედიაბეტის ადრეული დიაგნოსტიკა;
 • ტიპი 1/2 დიაბეტის მართვის მიზნით ცენტრში 2011 წლიდან დანერგილია გლუკოზის უწყვეტი  მონიტორინგი და ინსულინის პომპით თერაპია,  ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და წარმატებით გამოიყენება შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვებსა და ორსულ ქალებში;
 • დიაბეტის სკოლა – დიაბეტის მქონე პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების ინფორმირება და განათლება  დიაბეტისა და მისი გართულებების შესახებ;
 • ჯანსაღი კვების სკოლა - როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური  სწავლება არა მარტო სიმსუქნისა და შაქრიანი დიაბეტის, არამედ სხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის;
 • ენდოთელიუმის ფუნქციის განსაზღვრა;
 • სიმსუქნის მკურნალობა– ინდივიდუალური კვების დაგეგმვით, რის საშუალებასაც იძლევა კლინიკაში არსებული უნიკალური აპარატი, რომელიც საზღვრავს მოსვეენების ენერგეტიკულ დანახარჯს არაპირდაპირი კალორიმეტრიის მეთოდით;
 • ფიზიკური დატვირთვის ინტენსივობისა და ხანგრძლივობის  ინდივიდუალური შერჩევა;
 • ოსტოპოროზის რისკის მქონე პაციენტთა გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
 • კომორბიდული მეტაბოლური დარღვევების  გამოვლენა რისკის ფაქტორების დონეზე, მათი დიაგნოსტიკა და კომპლექსური მკურნალობა.

 

კარდიო-პულმონოლოგიური განყოფილება პაციენტებს სთავაზობს შემდეგ სერვისებს:

 

 • გულ- ფილტვის დაავადების სრული დიაგნოსტიკა, ადრეული გამოვლენა, მკურნალობა და შემდგომი მონიტორინგი;
 • მკურნალობისშემდგომი რეაბილიტაცია;
 • კარდიო–პულმონარული დაავადებების ფუნქციური შეფასება:

კარდიო-პულმონარული დატვირთვის ტესტი ტრედმილით, რაც კარდიოლოგიური და პულმონოლოგიური ქოშინის დიფერენცირების საშუალებას იძლევა, ასევე ხდება პერიოპერაციული რისკის შეფასება, ფიზიკური დატვირთვით ინდუცირებული ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა, ფიზიკური დატვირთვის ამტანობის შეფასება, სარეაბილიტაციო პროგრამა: „ფიზიკური დატვირთვა“ მასშტაბის მართვა;

გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის შეფასება კომპიუტერული სპირომეტრიით -  ფილტვების ობსტრუქციული და რესტრიქციული დაავადებების  (ფქოდ, ასთმა, ინტერსტიციული დაავადებები) გამოვლენის ოქროს სტანდარტი;

ფილტვის დიფუზური მოცულობის განსაზღვრა (DLco), სასუნთქი სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკისა და დიფერენცირებისთვის, რაც იძლევა ფილტვის იშვიათი დაავადებების (ფილტვის იდიოპათიური ფიბროზი და სხვ.) სრული ფუნქციური დიაგნოსტიკის საშუალებას;

24/48 სთ-ნი კარდიო (ჰოლტერი) და წნევის მონიტორინგი.

 • კლინიკაში ფუნქციონირებს მრავალპროფილური თერაპიული სტაციონარი, სადაც ხორციელდება მულტიმორბიდული დაავადებების კომპლექსური მართვა.

 

კლინიკა აქტიურად თანამშრომლობს სხვა სამედიცინო დაწესებულებებთან, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. „დიაკორი“  ფეხდაფეხ მიჰყვება საერთაშორისო სტანდარტებს, მისი თანამშრომლები არიან შესაბამისი საერთაშორისო სამედიცინო ორგანიზაციების აქტიური წევრები და სისტემატურად მონაწილეობენ მათ მიერ ორგანიზებულ კონგრესებში.

კლინიკა ეწევა სამეცნიერო საქმიანობას, წარმატებით მონაწილეობს საერთაშორისო კვლევებსა და პროგრამებში.

კლინიკა „დიაკორი“ ინტენსიურად ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას ახალგაზრდა ექიმებისთვის. კლინიკაში მიმდინარეობს  რეზიდენტურის პროგრამა ენდოკრინოლოგიაში,  ლექციები და ტრენინგები,  კონფერენციების ყოველკვირეული ციკლის პროცესში  განიხილება თანამედროვე საერთაშორისო სამედიცინო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული   სხვადასხვა დაავადებების მართვის გზამკვლევები.

 

მუდმივად განახლებადი,  მტკიცებითი მედიცინით გამყარებულ  ცოდნაზე დაფუძნემული პაციენტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისადმი ინდივიდუალური და მულტიდისციპლინარული მიდგომა  სასურველი შედეგისა და წარმატების საფუძველია.

 

+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად