გადაუდებელი დახმარებისა და ქირურგიის ცენტრი ჰიგია

გადაუდებელი დახმარებისა და ქირურგიის ცენტრი ჰიგია
მისამართი : ქ.თბილისი ჯავახეთის 5ბ
ტელ : 2 30 66 98; 2 51 45 03
კლინიკის შესახებ
გადაუდებელი დახმარებისა და ქირურგიის ცენტრი