ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი
მისამართი : ალ. ყაზბეგის გამზირი N16
ტელ : 2 39 80 18
ვებ-გვერდი : www.aidscenter.ge
კლინიკის შესახებ
ინფექციური
მიმართულებები