ნევროლოგია

მეცნიერები აუტიზმის ერთ-ერთ მიზეზს ასახელებენ

მეცნიერები აუტიზმის ერთ-ერთ მიზეზს ასახელებენ
ტორონტოს უნივერსიტეტის სპეციალისტები იზიარებენ აუტიზმის განვითარების ცილოვანი პათოლოგიის თეორიას და ხსნიან უცნობი ეტიოლოგიის დაავადების მიზეზს - აუტიზმი ვითარდება თავის ტვინში ცილოვანი შენაერთის დეფიციტის გამო.

ეს ნაერთია ცილა nSR100, რომელიც ნაწილობრივ განსაზღვრავს თავის ტვინის რუხ ნივთიერებაში მიმდინარე ნივთიერებათა ცვლის პროცესებს. მისი კონცენტრაციის შემცირებისას ქვეითდება ადამიანის ფუნქციური შესაძლებლობები. მეცნიერთა განცხადებით აუტიზმის განვითარებას სწორედ ცილა nSR100,-ის ნაკლებობა იწვევს.
ამ ეტაპზე ექსპერიმენტები ტარდება ვირთაგვებზე. ჩატარებული ცდებით დადასტურდა, რომ ცილა nSR100 კონცენტრაციის შემცირება 50 %-ით ცვლის ცხოველთა ქცევას. ვირთაგვები გაღიზიანებულები და არადეკვატურნი ხდებიან, უძლიერდებათ შფოთვა.

თინათინ
გოცაძე