კორონავირუსი

თუ ტესტის პასუხი უარყოფითია, მაგრამ კოვიდ-19-ის ნიშნები გვაქვს, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ინფიცირებული არ ვართ?

თუ ტესტის პასუხი უარყოფითია, მაგრამ კოვიდ-19-ის ნიშნები გვაქვს, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ინფიცირებული არ ვართ?
COVID-19-ზე PCR-ტესტირების შედეგების ინტეპრეტაცია დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე: ტესტის სიზუსტესა და ტესტირებამდე
დაავადების სავარაუდო ალბათობაზე.

COVID-19-ზე დადებით RT-PCR ტესტს უფრო მაღალი დიაგნოსტიკური ღირებულება გააჩნია, ვიდე უარყოფითს, მისი მაღალი სპეციფიკურობისა(95%) და საშუალო მგრძნობელობის (70%) გამო.

ეს ყველაფერი კი მარტივ ენაზე იმას ნიშნავს, რომ ცრუ დადებითი პასუხი პისიარ დიაგნოსტირებისას გაცილებით იშვიათია, ვიდრე ცრუ-უარყოფითი.

ერთჯერადად მიღებული ნეგატიური PCR-ტესტით ვერ გამოვრიცხავთ ინფიცირების არსებობას პაციენტში, რომლის კლინიკური სიმპტომატიკა თვალსაჩინოდ მიუთითებს COVID-19-ის სასარგებლოდ.

ამიტომ რეკომენდებულია, ექიმმა პაციენტს გააცნოს ინფორმაცია COVID-19-ზე ტესტირების სიზუსტის შესახებ. ქვემოთ მოცემული სურათი გვიჩვენებს ტესტირების
შემდგომ ქმედებას 100 პაციენტის მაგალითზე, რომელთა შემთხვევაშიც დაავადების ტესტირებისწინა ალბათობა 80%-ია.

სწორედ ამიტომ, ძალზე მნიშვნელოვანია, გადაწყვეტილება პაციენტის მდგომარეობის მართვის შესახებ, მიღებული იქნას არა მხოლოდ ტესტირების, არამედ COVID-19 ინფიცირების ტესტირებამდე ალაბათობის საფუძველზე, რასაც განსაზღვრავს კლინიკური სიმპტომატიკა და ქვეყანაში არსებული ეპიდმიოლოგიური ვითარება.

ისევ მარტივად თუ შევეცდებით ზემოთქმულის
გადმოცემას, როდესაც ადამიანს აქვს კორონავირუსული ინფექციის ნიშნები, ანდა ჰქონდა კონტაქტი ინფიცირებულთან, არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ცრუ-უარყოფითი ტესტის პასუხს არ უნდა დავეყრდნოთ და პაციენტი განვიხილოთ, როგორც ინფიცირებული.

mkurnali.ge